Mandala a její použití v běžném životě

Nádherné symetrické kruhy můžeme vidět v jógovém prostředí velmi často. Objevují se v jógových studiích, vybavení na jógu, ale i ve vegetariánských restauracích. V současné době jsou tyto obrazce velmi populární a bývají jimi dekorovány oděvy, doplňky a téměř vše, na co si vzpomenete. Původ mandaly, ale sahá daleko do historie. Má svůj osobitý a hluboký význam. Toto vše se dozvíte v tomto článku a zároveň i to, jak s mandalou pracovat na své cestě za seberozvojem a sebepoznáním.

Magický kruh

Nelze přesně říci, jak je symbol mandaly starý. Slovo mandala pochází ze sanskrtu čili je východního původu. S mandalami se ovšem můžete setkat v každé kultuře. Mandaly se objevují v gotických chrámech, v prapůvodních skalních rytinách, kostelech, synagogách

Mandala v synagogách

Originální mandaly tvořili Tibeťané, kteří se této tradice drží dodnes. Konstruují čtvercové mandaly z barevného písku, které dlouhé hodiny vytváří. Mandelu poté sami zničí. To symbolizuje jednu z myšlenek budhismu, že všechno v materiálním světě je pomíjivé. Dále tento rituál představuje věčný koloběh života a smrti.

Tibetská mandala

Mandala v každém z nás

Symbol kruhu čili mandaly můžeme nalézt téměř ve všem. Zeměkoule je mandalou, vodní kapky, krystaly tvoří mandaly. Vše se skládá z buněk, které jsou mandalou. Z toho důvodu jsme k nim, my jako lidé, tak přirozeně přitahování. Fascinuje nás jejich jedinečný a symetrický vzhled.

Ve volném překladu lze slovo mandala chápat jako kruh nebo ornament. Nepředstavuje pouze geometrický útvar, ale je symbolem celistvosti života.

Mandala

Mandala představuje:

  • symetrii
  • rovnováhu
  • sjednocení
  • harmonii
  • meditaci
  • dokonalost

Mandala

Terapie mandalou

Ve východní kultuře bývá mandala používána jako nástroj zkoumání mysli a cesta do svého středu. Mandala může sloužit jako pomůcka k lepšímu sebepoznání. V západní kultuře má mandala také svůj terapeutický význam. S mandalou pracoval už Karl Gustav Jung, který zařadil kresbu mandal do své psychoterapické praxe. Jung doporučoval v těžkém životním období zahrnout do svého života kreslení mandal a vypozoroval, že se zlepšujícím zdravotním stavem pacientů se mění i podoby mandal. Do své praxe zakomponoval mandaly i psychiatr zabývající se psychotropním dýcháním Stanislav Grof.

Mandala se používá:

Ze svého středu

Základem každé mandaly je střed. Všechno, co my jako lidé děláme, představuje touhou po nalezení vlastního středu. V tom nám právě mandaly mohou velmi pomoci. Střed symbolizuje náš vnitřní svět a kruhová mandala ten vnější. Tím, že přenášíme pozornost k mandalám obracíme naši pozornost z okolního světa do celistvého vesmíru mandal.

Mandala

Léčivý kruh

Dostáváme se k praktické části článku. Jak s mandalami pracovat? Není to žádná věda. Můžete začít mandaly vytvářet sami anebo využít již nakreslených mandal a ty vybarvovat. Nejdůležitější je začít a postupný proces nastane sám. Všímejte si, jaké u toho máte pocity. Uklidňuje vás to nebo naopak rozčiluje? Jak se cítíte, když například přetáhnete? Dovolíte si udělat chybu nebo se sami na sebe zlobíte? Začínáte kresbu mandaly ze středu a nebo raději z vnějšku? Pospícháte anebo tvoříte pomalu? Dále můžete zkoumat, jaké barvy jste použily. Každá barva má svůj význam.

Tvorba mandaly nás:

  • harmonizuje
  • uklidňuje
  • relaxuje

Mandala

Váš čas

Zkuste si vytvořit z tvoření mandaly rituál a čas sami pro sebe. Nespěchejte, nesoustřeďte se na výsledek. Postupujte krok za krokem. Soustřeďte se na přítomný okamžik. Snažte se, co nejvíce uvolnit a nechat projít své emoce na papír.

Prostřednictvím mandal si můžete zodpovědět mnoho otázek. Ukazují nám, jaké mínění máme sami o sobě, ale i o světu kolem nás. Až začnete s mandalami pracovat, bude se jejich forma postupně měnit a vy tak budete mít možnost lépe pochopit sami sebe.

Zajímá vás filozofie jógy? Přečtěte si také něco o jóga jámách. Najdete je zde:

Namasté
Dominika

Zdroj: Mandaly Světa, Rudiger Dahlke, 1995

4 Shares
>
4 Shares
Share4