Yoga retreat …aneb dovolená pro vaši duši…

Slovo jóga znamená různé věci pro různé lidi. Pro mě osobně, když zavřu oči, je to mimo jiné doba, kdy dáváme prostor naší duši, aby se mohla rozvíjet, rozjímat si, být tady a teď. Je pochopitelné, že v dnešním každodenním životě je poměrně náročné nechat svou vlastní duši dlouhé chvíle meditovat a objevovat kouzlo přítomného okamžiku (mindfulness). Právě ve vědomém bytí a uvědomováním si každé vteřiny ale v současnosti tkví podle mnoha zenových mistrů opravdové štěstí.

Jóga také může být právě tím prostředkem, skrze který postupně objevujeme a uvědomujeme si sebe sama. Pokud nás jóga provází na každém kroku, je součástí našeho chování, našich názorů, našich rozhodnutí, je zkrátka v nás samých a náš život je plný laskavosti, radosti i pokory. Ten okamžik, kdy se nám jóga dostane z povrchu tělesné schránky až hluboko do srdce je patrný na první pohled, protože dává naší duši jas. Jógu už nepraktikujeme pouze hodinu denně ráno a večer na podložce, ale opravdu jí žijeme, snažíme se tuto pradávnou nauku a její dary aplikovat na každou situaci, která nás v životě potká, a díky tomu můžeme využívat v podstatě celé dny nabitou harmonii, stabilitu i klid. A nebo, je to tak, že jóga naopak z našeho srdce vychází a až následně se dostává na povrch k našemu tělu?

Já jsem se jógu na svých lekcích rozhodla sdílet jako cestu pomoci, pokory i soucitu * plavbu po moři i po nebi za zvuku léčivých manter, s vděčností, láskou, modlitbou * jako pohled za obzor, kde vnímáme radost naší i všech okolo nás, a z každého pohybu máme opravdový, vědomý požitek * Jóga je naším vlastním přístavem, ve kterém si můžeme kdykoli dovolit bezpečně zakotvit a opravdu cítit, vnímat a prožívat…

A pak tedy retreat. Slovo retreat se do češtiny překládá jako vzdálení se od něčeho nebo může vyjadřovat určité útočiště, kam se pro hýčkání našeho těla, duše i mysli můžeme na nějaký čas vypravit. Jedná se o čas, kdy se na jistou či nejistou dobu vzdálíte sami se sebou nebo se skupinkou obdobně naladěných lidí ze svého každodenního rytmu někam do nového prostoru. Do prostoru, kde plyne jinak nejen čas, ale i vaše emoce. Jóga se překládá jako spojení. Spojení právě – těla, duše i mysli. Skrze zaběhlé denní rituály nemáme mnohdy čas na to, aby se všechny tyto naše součásti propojily, a i proto se pořádají yoga retreaty. Právě v průběhu těchto retreatů je možné opravdu všechny naše součástky uvnitř pospojovat, propojit a být si sami sebe vědomi tady a teď. Neplánovat. Nepřemýšlet. Neanalyzovat. Nehodnotit. Prostě jen tak být a být opravdu v danou chvíli šťastný. Bezpodmínečně a neustále. Člověk na těchto pobytech může nahlédnout na život jogína skrze vlastní zkušenost a tento čas, který se sebou strávíte vám může dát mnohem víc než se ve chvíli, kdy čtete tento text, může zdát. Takto zaměřená dovolená může být pro vaší duši opravdovou oázou klidu a v tomto životě uvědoměním si svého záměru i směru.

Proč vyrazit na yoga retreat?

 • Podíváte se na neuvěřitelně nádherná a neobyčejná místa
 • Zkusíte si pravidelný režim a vyladění jogínů
 • Jóga vás bude provázet od slunce východu do slunce západu
 • Zastavíte se v harmonii a nelhostejnosti k okolí
 • Setkáte se s obdobně naladěnými lidmi a budete moci sdílet vaše záměry
 • Budete mít čas a prostor na to, co v běžném životě nestíháte nebo upozaďujete
 • Sžijete se s místní komunitou lidí i zvířat a možná navnímáte skutečnou vděčnost
 • Vydáte se vstříc harmonii a lásce ve vás a kolem vás
 • Ozdravíte se živou stravou, která vám dá maximum energie
 • Dovolíte si odpočívat, cítit ticho a vnímat klid
 • Zazpíváte si mantry (například Ra Ma Da Sa) a zkusíte pránájámu
 • Otevřete vaše srdce a vaší duši rozvibrujete na vyšší vibraci
 • Prožijete si kouzlo vědomého přítomného okamžiku
 • Několikrát denně se přistihnete, že se usmíváte naprosto bezdůvodně
 • Projdete si bosou nohou v meditaci
 • Necháte se hýčkat a rozmazlovat

Sami si vyzkoušíte, že po každém dni bude Vaše tělo úplně uvolněné, mysl prázdná a duše klidná.

Každodenní jógová praxe, která na mých jógových pobytech po ranní meditaci, pránájámě, mantrách i ásanové praxi, někdy teprve začíná, může změnit váš život v několika dnech a proměnit váš aktuální náhled na život. Budete se cítit lehčí, zároveň naplněnější a vaše duše si bude zpívat, tancovat i především se milovat.

Pro pobyty s jógou vybírám výhradně neturistická místa, na kterých máte prostor a příležitost objevit danou zemi v její ryzosti, čistotě, kráse a tradici. Všechny země, ve kterých retreaty pořádám jsem sama v dřívějších dobách navštívila a propojila se tak s místními lidmi. Ty se snažím naším pobytem vždy co nejvíce podpořit a probouzet tak myšlenku nelhostejnosti k našemu okolí zejména v průběhu cestování.

Jak takový yoga retreat probíhá?

Jógové retreaty se odehrávají po celém světě v kompetenci nejrůznějších lektorů a jejich průběh se může značně lišit. Dle mého názoru by jógový retreat nemusel být „jen“ dovolenou s jógou. Na rozdíl právě od dovolené s jógou by v rámci yoga retreatu mohl být účastníkům nabídnut i jakýsi náhled na to, že jóga je především určitým životním stylem. Na jógovém retreatu by měl být čas a prostor podívat se hlouběji ke kořenům jógy, osahat si jógu jako filozofii, směr a možná i každodenního společníka. Člověk by se na takovém pobytu mohl seznámit se všemi stupni Osmidílné Patanjaliho stezky a navnímat si, že praktikování ásan je pouze jednou z těchto osmi částí. Je ale určitě na každém lektorovi, co za cíl si na svých pobytech stanoví, a jakou cestou se s účastníky rozhodne jít. Co se týče mých jógových pobytů, které za poslední roky organizuji, tak se vždy snažím představit jógu v jejím plném znění. Pokouším se skrze různé jógové techniky přizvat více duší na cestu, která opravdu dokáže vnášet radost do každého okamžiku našeho života. Protkávám jógové chvíle nejrůznějšími rituály, mantrami a oslavami v závislosti na daném místě, měsíční fázi i náladě celé skupinky. Několik chvil v průběhu dne máme tedy společných, vždy má ale každý účastník dostatek času i prostoru na to dělat to, co se právě jeho duši v danou chvílí zlíbí. Jógová praxe na břehu moře s výhledem na tyrkysovou modř, relaxace pod palmami, tiché plynutí, rozjímání, plnost každé vteřiny a meditace v nemeditaci. Chvíle, které nás osvěží, probudí i dojmou. Situace, které nás posunou, rozptýlí a jen tak se rozesmát nám dovolí.

Většinou rozeznávám, aniž bych se o to jakkoli snažila, zhruba pět fází, kterými si tak nějak všichni společně procházíme. Skrze úvodní rituál se celá skupinka naladí na jednu vlnu, zabydlí se v daném prostředí a oddá se energii nového časoprostoru

1. fáze očištění

Na začátku retreatu se tělo, duše i mysl čistí. Ráda zařazuji do programu prvního společného večera očistné rituály. Tyto chvíle mají obřadní charakter a většinou zahrnují vodu, oheň, plody dané země, mantry, afirmační karty apod. Společné seznámení skupinky a sdílení záměrů zakončujeme společnou večeří, v průběhu, které děkujeme za vše, co v životě máme a za všechny zážitky, které nás na této cestě potkají. Dále mohou tyto rituály pomoci k novým začátkům, zharmonizují tělo a příjemně naladí naši mysl.

2. fáze osvobození

Ve druhé fázi je možné rozeznávat, jak se všichni postupně zbavují veškerého stresu, nezdravých návyků, starostí i hektického životního stylu. Nový režim nás vede ke zklidnění, zpomalení a osvobození se od našeho každodenního režimu doma. Zvykáme si na nové prostředí, novou energii a možná i nový směr.

3. fáze uvědomění

Za několik dní si uvědomíme, jak příjemně nám je v novém rytmu. Soustředíme se pouze na několik jednoduchých věcí, které nám v běžném životě přijdou jedny z nejsložitějších. Dny nám obohacuje vedený dech, různé formy relaxace, jógové ásany, meditační techniky. Pokouším se vám každý den představit kousíček z učení zenového mistra Thich Nhat Hanhe a společně si tak projdeme meditací v sedě, v leže, v chůzi a třeba i při mytí rukou. Pokusíme se naučit uvědomovat si v každé fázi dne to, co přesně děláme a zda nám to činí radost.

4. fáze propojení

Den ode dne nám jde snáze propojovat jakoukoli činnost s vědomím přítomného okamžiku. Každý pocit v nás máme konečně čas nechat vykrystalizovat, s našimi emocemi se tak propojit a dát jim sílu. Každá fáze dne nám najednou dává to příjemné propojení těla, duše i mysli a my se tak díky masážím, výletům a nejrůznějším náplním dne můžeme naprosto odevzdat místnímu rytmu.

5. fáze spirituálního růstu

Někdo hledá na takovém yoga retreatu odpočinek, jiný se chce posunout dále ve své jógové praxi. Jsou také lidé, kteří jedou za dobrodružstvím, novými zážitky, novými směry, smysly. V každém případě každý dostane čas. Čas podívat se na vše, co prožívá, střízlivýma bdělýma očima. Možná přehodnotit průběh své životní cesty, možná jen upravit záměr a směr. A nebo možná naučit se jenm tak být a být tak sám se sebou šťastný.

A pokud budete mít štěstí, tak se dostanete i na místa, kde čas plyne ještě úplně jinak. Kde lidé neví, jestli budou mít zítra co jíst, jestli si budou moci dovolit poslat své děti do školy nebo jestli se jim za pár chvil díky vydatnému dešti nezboří přístřešek nad hlavou. A od těchto lidí se můžete naučit na vaší cestě možná úplně nejvíc. Naučíte se, že darovat někomu znamená vlastně darovat nejvíce sám sobě. Naučíte se, že nelhostejností ke svému okolí dokážete měnit svět k lepšímu. Naučíte se být vlídní, milí a usměvaví. Naučíte se radovat jen tak, protože je nový den. A naučíte se, že pokud vnesete mír a radost nejdříve do vašeho srdce, můžete ho snadno a pohodlně šířit i do svého nejširšího okolí.

Co si z yoga retreatu odnesete domů?

Po určitou (možná i neurčitou) dobu budete ve společnosti, která půjde společným směrem. Možná budete v rámci skupiny s někým obdobně vnímat, možná naopak budete stejnou věc cítit úplně jinak. Je také možné, že věci, které před vaší účastí na retreatu byly nějak, tak budou po vašem návratu jiné. Jednoznačně vám ale každodenní jógová praxe do života přinese ten bezdůvodný pocit radosti i štěstí v každém okamžiku.

Síla sanghy (skupina lidí, která se věnuje společné praxi), společnosti, která kráčí v danou chvíli po stejné cestě, je v tomto směru nezměrná. Ať už lidé společně praktikují jógu, meditují, cokoli společně tvoří, vždy mají ve skupině větší sílu, motivaci a možná i výsledek. Lidé v dané skupině se mohou vzájemně podržet, podpořit a pomoci si ve chvíli, kdy už bychom to sami třeba vzdali. Jemná flow a tok jógového pobytu, na kterém si všichni v jednu danou chvíli plujeme, má blahodárné účinky pro naší duši, a já osobně věřím, že každý člověk nám jednoznačně může něco dát.

Pro praxi jógy je velmi důležitá možnost sdílení, a přesně takové sdílení umožňuje společná jógová lekce, seminář, či pobyt s jógou-retreat. Už i jen tím, že se na takovém retreatu poznáte s mnoha novými lidmi vás může velice obohatit, můžete se inspirovat a dále motivovat. Nebojme se tedy sdílet, souznít a do určité jógové skupinky patřit. Vydejme se na společný yoga retreat, yoga víkend a každý týden se pojďme těšit na společnou yoga lekci.

Děkuji všem, kteří už se mnou na jógovém pobytu byli, nebo chodí pravidelně do mých kurzů či na mé semináře. Jste tou nejlepší sanghou, jakou jsem si mohla přát. Jste mými největšími učiteli a není dne, kdy bych vám za vaší přítomnost nebyla vděčná. Jak by řekl můj zenový mistr: „Ten největší dar, jaký můžeš někomu dát, je tvá přítomnost.“ Každý den mám opravdovou radost, že se všichni nadále propojujete, protkáváte, inspirujete, že si všichni mezi sebou pomáháme a jsme tu pro sebe navzájem.

 

S láskou a obrovskou pokorou ke všem svým studentům.

Veronika Pospíšilová

 

Přijměte prosím několik pozvánek, kam se aktuálně se mnou můžete vydat:

 

*Září 2018 – Itálie

*Leden 2019 – Vietnam

*Březen 2019 – Filipíny

*Duben 2019 – Indie

Yoga retreaty s Veronikou Pospíšilovou

Kdo by se s námi chtěl vydat na nějakou z našich společných transformačních jógových cest za objímajícím sluníčkem, tyrkysovým mořem, a ještě dále za kokosovými palmami, usměvavými slony, dary bohů, krásami Dálného východu a poznáním nejen sebe sama, tak posílám něžnou pozvánku, která nyní vypadá takto:

 

*ITÁLIE – 22.- 29. září 2018 – poslední volný apartmán

*VIETNAM – 19. – 31. ledna 2019

*FILIPÍNY – 2. března – 14. března 2019

*INDIE – 14. dubna – 28. dubna 2019

 

*BALI – 19.října -31. října 2019

*KAMBODŽA – 6. listopadu – 18. listopadu 2019

*DOMINIKÁNSKÁ REPUBLIKA – únor 2020

 

Rezervace v resortech předběžně máme, všichni už se na nás moc těší, teď už je jen potvrdit naší účastí. O bližší informace si pište na veronika@dharmadelight.cz

Už teď se nemůžu dočkat na každého z vás

Ať už se vydáte na jakýkoli jógový retreat, ze srdce vám přeji, aby se vám podařilo propojit tělo, duši i mysl a po příjezdu domů jste se cítili šťastnější, veselejší a naplněnější, než kdy předtím.

 

Namasté

Veronika Pospíšilová

 

www.veronika-yoga.com

www.dharmadelight.cz

www.hvezdice.cz

 

fb: Dharma Delight – Yoga & Life by Veronika Pospíšilová

67 Shares
>
67 Shares
Share67