Swadhisthana – sakrální čakra

Druhým energetickým centrem v těle je sakrální čakra. Nachází se v oblasti pohlavních orgánů a je spojena nejen se sexuálními silami ale také s naší schopností tvořit.

Živlem sakrální čakry je voda. Voda je element, který symbolizuje pohyb a proměnlivost. Voda plyne, je schopna změnit se na různá skupenství, dokáže být klidná i divoká. Sakrální čakra tedy ovlivňuje to, jak jsme schopni o(d)pouštět naši minulost, jestli dokážeme překonat staré křivdy a posunout se dál nebo se stále držíme starých vzorců myšlení a odmítáme jakoukoliv změnu.

Druhá čakra je také uzce spjata s našimi vztahy a citovým životem. Ovlivňuje především, jak jsme schopni navazovat partnerské vztahy a jak vnímáme svou sexualitu. Blokády v sakrální čakře mohou způsobovat zábrany ve vztahu k opačnému pohlaví, chladné city, pokles libida a potřebu potlačovat základní pudy. Vytváříme si kolem sebe hranice před vnějším světem, jsme přecitlivělí – ustrašení nebo naopak agresivní. Naopak nadměrná aktivita může být příčinou různých sexuálních závislostí, přehnaných sexuálních fantazií. V ideální rovnováze nám napomáhá tvořit harmonické vztahy a využívat svůj přirozený potenciál.

Další oblastí, kterou swashisthana ovlivňuje, je schopnost kreativity a představivosti. Při nesprávné funkci nám chybí originalita, nejsme schopni vymýšlet nic nového, nedokážeme dělat změny. Nerovnováha čakry vede také ke zvýšenému pesimismus a může způsobovat deprese a záchvaty paniky. Pro stimulaci této čakry cvičte například malásanu.

Mezi fyzické symptomy nerovnováhy sakrální čakry patří:

  • bolest svalů a spodní části zad
  • PMS
  • anémie
  • hypoglykémie
  • problémy s klouby
  • nedostatek energie

0 Shares
>
0 Shares
Share