Sahasrara – Korunnní čakra

Sedmou a tedy poslední čakrou je korunní čakra, nacházející se vrcholu (temeni) hlavy. Sahasrara je nejvyšším energetickým centrem našeho těla, které nás spojuje s energií, která nás všechny přesahuje – každý z nás tuto energii může nazývat jinak – Bůh, vesmír, jednota … Toto „bytí“ nemá žádnou konkrétní podobu a žádný tvar. Je všude kolem nás i uvnitř nás, všichni jsme jeho součástí.

Korunní čakra propojuje pozemský svět s astrálním světem. Název Sahasrara v překladu znamená „tisíc okvětních lístků“ a čakra je proto spojována se symbolem lotosového květu.

Sedmá čakra je centrem nejvyšší dokonalosti, které člověk může dosáhnout. Oproti nižším čakrám, u korunní čakry nezáleží tolik na tom, jací jsme, jak se chováme nebo kolik toho víme. Principem poslední čakry je čiré bytí. Jde zkrátka o to, naučit se jen tak být. Být součástí tohoto světa a být součástí většího celku, který nás obklopuje.

Rozvinutá korunní čakra přináší člověku pocit čisté radosti z života, která není ovlivnitelná vnějšími podmínkami. Přináší nám pocit hlubokého míru a jednoty. Když si uvědomíme, že všichni na tomto světě jsme propojeni energií, která proudí v každém z nás, dokážeme žít s vděčností, radostí z každého nového dne, bez neustálého stresu a úzkosti.

V korunní čakře nedochází k blokádám, lze ji mít jen méně nebo více rozvinutou. Nedostatečně rozvinutá sedmá čakra může vést k pocitu osamělosti, k neschopnosti vytváření cílů a jejich naplňování a nedostatku motivace. Fyzické příznaky nefunkční korunní čakry zahrnují:

  • neurologická onemocnění
  • bolesti nervů
  • Alzheimerovu chorobu
  • schizofrenii a další psychická onemocnění s bludy
  • insomnii
  • depresi
17 Shares
>
17 Shares
Share17