„Dělat vše tak, jak je v daný moment nejlépe možné.“ Rozhovor se zakladatelkou Bindu Yoga Studio, Barborou Hu

Jmenuje se Barbora Hu, učí jógu (druhé lidi i sama sebe), a před rokem založila jóga studio na Praze 5 (Bindu Yoga Studio), se záměrem vytvořit milý prostor s tvůrčí atmosférou pro vzájemnou inspiraci a sdílení zkušeností v jógové praxi. Sama se józe věnuje přes deset let. Vybral jsem její studio k oficiálně prvnímu studio rozhovoru na SpojujeNasJoga.cz, protože nás spojuje láska k józe a východní filosofii včetně studia na FF UK, jak jsem během rozhovoru zjistil. Její studio podle mého názoru patří mezi ty nejzajímavější, které můžete dnes v Praze najít.

Barboro, povězte mi, jak  u vás probíhaly začátky s jógou a jak vás učí jóga dnes.

První setkání se u mne odehrálo na prahu dětství a puberty, a jóga mi onehdá dost zásadně pomohla z vážných zdravotních problémů těla, a duše. Od rané puberty mě přitahovala indická kultura, zenová poezie a téměř vše, co by se dalo ukotvit v abstraktní množině „východní filosofie“. Vystudovala jsem indologii a kulturologii, cestovala po Indii, a sbírala v průběhu oněch deseti let osobní zkušenosti u mnoha učitelů, kterým zůstávám dodnes vděčná. I za to, že mne vedli k pochopení potřeby spolupráce se svým „vnitřním učitelem“, který se mnou byl celá ta léta. V dnešní době se snažím předávat dál svoji osobní zkušenost a poznatky z nesmírně bohatého systému jógy dál, s vědomím toho, že jsem sama v procesu učení. Jógu se snažím předávat v souladu s tradičními obsahy, neredukovanou na pouhou cvičební praxi, avšak přizpůsobenou potřebám dnešního člověka. Moudrým průvodcem v mé osobní praxi je mi dnes i můj malý syn Tadeáš.

Na vašich stránkách jsem se o vás dozvěděl, že jste se jógu učila mimo jiné v Indii. Můžete krátce popsat, co ve vás cvičení jógy v Indii zanechalo? Doporučila byste vaší zkušenost někomu dalšímu, kdo se chce v józe posunout?

Jóga pocházi z Indie, byť se její dnešní podoba mnohdy zásadně liší od té, o níž se píše v klasických, zakládajících textech, a která se skrze tisíce let trvající tradici z učitele na žáka (guru-šišja parampará), přetavila do současnosti. Má osobní indická zkušenost je silná. V Indii jsem se jógu učila na několika místech, zprvu ochutnávacím způsobem na cestách, posléze soustavně při pobytu v ášramu. Ášramová zkušenost byla hodně koncentrovaná, žádné jógové prázdniny na pláži.:) Ale mnoho věcí mi otevřela, umožnila lépe pochopit a rozvinout. Zároveň pro mne byla setkáním s mým současným učitelem, s nímž jsem prošla tradičním obřadem jóg díkša (iniciační rituál spojený s předáním osobní mantry a jógového jména). Indickou zkušenost bych určitě doporučila, nicméně nikoliv v bláhovém domnění, že je cesta do indického ášramu spásná. Je to zkušenost, spojená často s výzvami a zkouškami pro vaše ego a vaši osobnost. Zda tyto zkoušky potřebujete absolvovat v Indii nebo třeba v Českém Ráji, je na každém z nás, na tom jak svoji sádhanu (praxi) vnímáte a žijete.

Pamatujete se na vaši první hodinu jógy. Jaká byla?

Nepamatuji si první hodinu, pamatuji si první emoce, pocity a celkové rozpoložení po prvních jógových zážitcích. Začínala jsem s fyzicky náročnou aštangou vinjásou, a to ve stavu fyzického i duševního rozpadu (měla jsem pokročilou mentální anorexii). Bolelo mě celé tělo, praxe ásan mi přišla jako ohromně složitá a záhadně strukturovaná dřina, nedokázala jsem v klidu ležet v relaxaci, cítit dech, soustředit pozornost, meditovat. V době kdy jsem s jógou začala jsem louskala Upanišady a Jógasútry, a dost dobře jsem nechápala, kde za těmi pokroucenými údy spí Átman, neřkuli Brahma. I tak (a možná právě proto) mne jóga přitahovala, chtěla jsem pochopit „co je za tím“ funěním a kroucením těla.

Co vás vedlo k založení Bindu yoga studio. Jaké jste měla očekávání a jak se nato díváte dnes? Byla to dobrá volba?

Ano, moje životní krédo je: „Dělat vše tak, jak je v daný moment nejlépe možné.“ Bindu Yoga Studio které jsem založila na Smíchově, bylo otevřeno s cílem poskytnout „tvůrčí prostor“ ke sdílení a rozvoji praxe, bez ambic stát se duchovním centrem nebo našlapanou potírnou pro pružná těla. Těší mne, když vidím nebo slyším od lidí, že je zde náš záměr cítit. Jógových studií je dnes v Praze opravdu hodně. Bindu jsem otevírala měsíc poté, co jsem zjistila, že jsem těhotná, navíc bez velkých prostředků. Interiér studia a adaptaci prostor dělal můj manžel, a se stavbou fyzicky pomáhali naši kamarádi. Vše potřebné si děláme sami, bez ambic se někomu vyrovnávat nebo být lepší. Snažíme se zkrátka dělat vždy to nejlepší, co je v daný moment možné. Se studiem je spojená spousta práce, ale věřím, že to za to stojí.

Bindu Yoga Studio

Prozradíte našim čtenářům vaše plány do budoucna? Chystáte nějaké nové kurzy nebo akce pro vaše příznivce?

Každý měsíc se snažíme nabízet pestrou skladbu tématických workshopů, ať už vedených našimi lektory z Bindu, či hosty. Pravidelné otevřené lekce jsou rovněž rozrůzněné tak, aby si každý našel „svůj šálek jógy“. Doporučuji čtenářům prohlédnout si náš web (www.bindu-yoga.cz) nebo Facebook studia (https://www.facebook.com/BinduYogaStudio), kde naleznou všechny potřebné a stále aktualizované informace.

Když zavřete oči a vybavíte si ideální den z vašeho života. Jak představa vypadá? Prozradíte?

Když zavřu oči, vidím přítomný moment, za což jsem po letech jógové praxe moc vděčná. 🙂 Snažím se příliš neočekávat, nestavět vzdušné zámky uvnitř vlastní mysli. Ideální den je pro mne den, který je prožitý naplno, s radosti uvnitř i kolem mě.

Co byste poradila všem, co chtějí s jógou začít. Setkal jsem se s mnoha lidmi, kteří by rádi jógu vyzkoušeli, ale mají o ní zkreslené představy nebo se bojí samotného začátku. I to byl jeden z důvodů, proč jsem založil tenhle web.

To je výborný důvod. Ano, spousta lidí má vůči józe předsudky nebo očekávání, a jóga sama je o překonání nebo nadhledu nad takovým přístupem. Doporučuji neočekávat a nebýt předpojatý, dovolit si zkušenost. A aby člověk snížil možnost nepříjemného překvapení, doporučuji se sám sebe zeptat: „Proč chci jógu zkusit (ne co od ní očekávám)“, a pak si vybrat dobrého učitele a vhodný jógový směr.

 

Bindu Yoga Studio
Lekce jógy na Usedlosti Lozice na Chrudimsku

Hodně lidí v začátcích cvičí jógu pouze z fyzického hlediska a časem poznávají duchovní stránku jógy. Pozorujete to na vašich klientech také? Jaký je váš názor.

To je pravda, neodsuzovala bych je za to, každý má svoji cestu, a nutit někoho k osobnímu rozvoji je asi tak smysluplné jako válčit za mír. Jóga není o ásaně, o dokonalém provedení pozic. Je o práci s pozorností, rozvoji vědomí na různých úrovních, až k té nejvyšší. Tělo je vstupní brána, a její klika je pro svoji hrubost snadno uchopitelná. Mnoho lidí začne s jógou protože je něco bolí, jsou unavení, vynervovaní. Hledají řešení v práci s tělem, a někteří časem pochopí, že tělo je perfektní mapa, po které je možné navigovat svoji pozornost dál, ke skrytějším příčinám. Ostatně i já sama jsem začala svoji rozbitou duši slepovat skrze tělo. Podle mě je rozdíl v tom, „cvičit jógu, a cvičit se v józe“ Pokud se někdo cítí šťastný když si dá nohu za hlavu, je to v pořádku. Praxí ásan by ale mělo „sílit“ tělo, nikoliv se posilovat ego. V tom vidím rozpor. Ve své podstatě je jóga o posouvání jiných hranic, než jsou hranice fyzické flexibility. 🙂

Kdybyste měla našim čtenářům představit jednu vaši lekci. Jaká by to byla a proč.

Nejraději vedu lekce čakra jógy. Nejde o marketingovou nálepku. Jóga je jedna, a pojetí důležitých energetických center s psychosomatickou působností, je její odvěkou součástí. V lekcích čakra jógy vycházím z klasické hathajógy a tantrických učení. Lekce jsou koncipovány jako relativně fixní celky dechové praxe, ásan zaměřených na dotčené oblasti těla a stimulaci zde uložených endokrinních žláz, hasta muder (gest rukou), koncentračních cvičení nebo tvůrčích vizualizací, a pokud je prostor (spíše na seminářích a workshopech) i meditace nebo manter. Společným jmenovatelem ve všech dílčích částech čakra jógy je vnitřní fokus, nikoliv formální perfekce provedení pozic (byť na správné technice samozřejmě též záleží). Lidé se skrze koncentraci na prožití těla, dechu a emocí učí prohlubovat svoji pozornost, s níž mohou ve vlastní praxi dále pracovat.

Barbora Hu, Bindu Yoga Studio
Barbora Hu, Bindu Yoga Studio

Kolik v současné době ve vašem studiu působí lektorů. Budete řady rozšiřovat?

V současnosti ve studiu působí kolem deseti lektorů, plus externisté, kteří u nás hostují na workshopech a seminářích. Bindu má jeden sál a jeho součástí je zároveň mobilní šatna, čili naše kapacity jsou omezené. Snažíme se navíc držet lekce tak, aby na jedné hodině nebylo více než deset lidí, a komunikace mezi lektorem a klienty byla v praxi co nejoptimálnější.

Závěrečný odstavec je na vás. Můžete našim čtenářům vzkázat co chcete a já vám moc děkuji za váš čas, který jste si na tento rozhovor udělala. Držím vám palce, ať vám studio pěkně funguje.

I já děkuji za milou příležitost a rovněž držím palce ve Vašem projektu.
Závěrem bych jen zopakovala již řečené: Pokud s jógou začínáte, zkuste začít bez předsudků a očekávání. Pokud jste již zkušení, na své zkušenosti tvrdošíjně nelpěte, ale rozvíjejte ji. Inspirujte se, inspirujte.

2 Shares
>
2 Shares
Share2