Žijeme jógu: vše o jámách a nijámách

Velký shrnující článek je tady! Na následujících řádcích se dozvíte vše o Pataňdžaliho jógasútrách. Probereme jednotlivé jámy a nijámy, díky kterým máme možnost přesunout jógu z jógové podložky do našich životů. Tyto doporučení nám dávají ucelený rámec, jak by se měl jogín chovat a čemu by se naopak ve svém životě měl vyhnout.

Jogínské desatero

Jógasútry jsou v současné době nejspíše tím nejznámějším jógovým textem. Patanžaliho jógasútry shrnují základní jógovou filozofii a podporují studenty jógy v meditaci a rozvíjení koncentrace. Právě koncentrace je stěžejní pro veškeré jógové cvičení a techniky. Jogasútry jsou poměrně složitým studijním textem. Postupem času k nim vznikala řada překladů a interpretací. Celý spis je tedy dílem, které nás nutí k filozofování a přemýšlení.

Pataňdžaliho jógasútry představují osmidílný systém jógy, do kterého řadíme:

 • Jámy: pravidla kázně vnějšího života
 • Nijámy: pravidla kázně vnitřního života
 • Ásany: jógové pozice
 • Pránájámu: dechová cvičení
 • Pratjáháru: ovládání smyslů
 • Dháranu: koncentrace
 • Dhjánu: meditace
 • Samadhi: osvícení

Jámy a nijámy

Jámy

Do jám se řadí pravidla, které bychom měli dodržovat vůči světu okolo nás. Tím, že se jimi budeme řídit se zlepšuje naše sebekázeň i sebeovládání a to nám může v naší praxi velmi pomoci. V některých textech můžete najít jámy překládané jako zákazy. Osobně si nemyslím, že by se jednalo o zákazy. Vidím v nich spíše doporučení, co ve svém životě dělat a čím se řídit.

 1. Ahimsa

Nejčastěji bývá Ahimsa překládána jako nenásilí. Co vše si pod tím představit? Zjednodušeně řečeno, neměli bychom se dopouštět násilí ani na sobě, ani na nikom jiném (to je důvod, proč je tolik jogínů vegetariánů).

Měli bychom se vyvarovat násilí v činech, ale také v myšlenkách. Vyhnout se konání zla, což nás přivádí k myšlence, že konat dobro. Žít v pravdě, lásce a zodpovědnosti vůči druhým. Snažit se být dobrým člověkem. Ne pro někoho jiného, ale hlavně sami pro sebe!

 1. Satja

Satja bývá velmi často interpretována jako ne-lhaní. To je pochopitelně správná interpretace, ale její význam je ještě hlubší. Satja představuje pravdu. Měli bychom být pravdivý jak k ostatním, tak i sami k sobě. Projevovat pravdu slovy, činy a hlavně myšlenkami.

Jámy a nijámy

 1. Astéja

Astéja neboli nekradení. Tato jáma nás učí zkrátka a jednoduše nepřivlastňovat nic, co nám není vlastní. To zahrnuje věci, myšlenky, skutky, slova, názory či vlastnosti a další. Člověk by neměl upínat svou mysl k tomu, co mu nepatří.

 1. Brahmačarja

Tato jogínská morální zásada neznamená si něco upírat. Učí nás, jak bychom měli přistupovat k prožitkům, které máme tendenci do svého života zařazovat, protože nám dělají dobře. Brahmačarja nás učí umírněnosti. Zároveň nás vede k tomu, abychom nejprve přemýšleli, než něco uděláme, byli více vědomí a jednali dle našeho nejlepšího vědomí a svědomí.

 1. Aparigraha

Aparigraha je etické přikázání a představuje nehrabivost a nelpění. Každý má sklony k hromadění něčeho jiného. Nejčastěji se to ale týká hromadění peněz, hmotných statků, oblečení, informací, ale i přehnané lpění na zážitcích. Často přisuzujeme těmto věcem nebo zážitkům velkou důležitost. Myslíme si, že díky nim můžeme být šťastní. Ano, možná i skutečně jsme. Jak dlouho ale toto štěstí trvá? V józe se učíme získávat pocit hluboké a trvalé spokojenosti, která není závislá na vnějších vlivech.

Nijámy

Pokud už máme ve svém životě nějakým způsobem zařazeny výše zmíněné jámy. Může se naše cesta postupně posunout a můžeme zaměřit svou pozornost na nijámy. Nijámy nás učí, jak se chovat sám k sobě, abychom mohli ve svém životě skutečně pocítit jógu.

 1. Sauča

Sauča nás nabádá čistotě po fyzické stránce tak i po té psychické stránce. Nabádá nás k tomu, abychom byli čistí ve svých myšlenkách. Čistota by měla prostupovat i naše konání a to, jak se chováme k druhým lidem a k planetě. Fyzická čistota je v józe spojená s celou řadou očistných technik, jako je například konvička Néti nebo škrabka na jazyk.

 1. Santóša

Santóša je umění být v současné situaci spokojený. Být spokojený v přítomném momentě, který nyní prožíváme. Být spokojený se vším, co nám přichází do života. Projevovat spokojenost za věci, zážitky a lidi, které už v něm máme. Nelpět na tom, co nám do života teprve přijde

Jámy a nijámy Santóša

 1. Tapas

Tato nijama v překladu znamená sebekázeň, odříkání, sebeovládání a nastavuje určitý režim naší jógové cestě. Tapas představuje přísnost. Tapas nás nabádá především k pravidelnosti, protože právě vytrvalost a píle v józe přináší ty nejlepší výsledky. Tapas nás učí pokračovat v cestě vpřed.

 1. Svadhjája

Svadhjája bývá nejčastěji překládána jako studium či sebepoznání. Co přesně bychom měli studovat? Spadají sem staré jógové texty, jako například Bhagadavgíta, Upanišady nebo právě Patanžaliho jógasútry. Ideální studium jógy by mělo probíhat s učitelem jógy, který nás na cestě vede a ukazuje směr, kudy se máme sami vydat. Studium obecně můžeme rozdělovat do tří dalších podskupin: studium textů, védská recitace a opakování mantry ÓM.

 1. Išvarpranidhána

Asi není žádným překvapením, že jogínská tradice věří v nějaký vyšší princip. Můžete to nazývat, jak je vám to nejpříjemnější. Je jedno, jestli mluvíme o Bohu, Jednotě, Vesmíru či to nepojmenováváme a pouze věříme, že něco vyššího existuje. Išvarpranidhána nás učí hluboké víře a odevzdání. Mluví o určité odevzdanosti a důvěře v proces života.

Jámy a nijámy

Nyní už známe všechny jámy a nijámy a přichází ta nejzábavnější část. Pokusit se je do svého života zařadit a žít podle nich. Některé nám půjdou snáze jiné pro nás budou obtížnější. Já osobně to beru jako hru. Každý den se snažím podle nich žít, když se to ale nepovede tak se na sebe nezlobím a druhý den vstanu a zkouším to znovu. 😊

Namasté
Dominika

Zdroje:

Moje poselství, Jóga v denním životě, Paramahansa svámí Mahéšvaránanda
Patanžaliho Jógasútry, První díl: Samádhi-Páda
www.korenyjogy.cz

0 Shares
>
0 Shares
Share