Sex a jóga

Jak jóga souvisí se sexem? A co mají společného?

Možná více, než by se na první pohled mohlo zdát. Jóga, stejně jako sex, uvolňuje tělo i mysl, odbourává stres, snižuje napětí, zvyšuje průtok krve, posiluje imunitu a zlepšuje náladu. Spojuje tělo a ducha. Zkoumání vlastní sexuality, stejně jako pravidelná jógová praxe, pro nás může být nástrojem k hlubšímu sebepoznání a nahlédnutí dovnitř sebe.

Jak může jóga prospět, když  v intimním životě chybí jiskra? Nejenom o tom bude následující článek.

Tělo nebo duše?

Sexuální spojení může být projevem lásky k partnerovi, prohloubením vzájemné důvěry a blízkosti. Pro někoho může být jen příjemným potěšením nebo sloužit jako prostředek k plození dětí. Existuje ale ještě jeden pohled – duchovní. Ze spirituální úrovně můžeme lidskou sexualitu vnímat jako cestu k osvícení a přiblížení se k božské podstatě, ze které jsme vzešli. Vědomě ovládnutá sexuální energie je podle východních nauk zdrojem nesmrtelnosti a věčného mládí.

Pohled z úrovně těla

Pravidelným praktikováním jógy můžeme zlepšit nejenom náš zdravotní stav, ale také zkvalitnit náš sexuální život. Jóga nám může pomoci znovu nalézt vnitřní vášeň nebo vnést novou jiskru do možná už trochu pohaslého intimního života.

Jak nám může jóga pomoci prohloubit sexuální prožitek nebo obnovit touhu po fyzickém spojení?

1. Být tady a teď

Vnímáte během intimních chvilek plně své tělo a pocity, které se v něm odehrávají? Nebo v hlavě sepisujete zítřejší nákupní seznam či si přehráváte sexuální fantazie s atraktivnějším kolegou/kolegyní z práce? Necháváte odbíhat vaši pozornost z těla do mysli?

Jóga nás učí plně se ponořit do přítomného okamžiku, vnímat své tělo a svůj dech, ztišit mysl. Díky tomu je pak mnohem snadnější během milostných hrátek nemyslet ani na minulost ani na budoucnost, ale plně prožívat a všemi smysly vnímat právě tu probíhající chvíli. Jsme-li celou svou pozorností v přítomnosti, vnímáme svého partnera a jeho dotyky tak, jako kdyby v tu chvíli nic jiného ani neexistovalo. Neočekáváme, neplánujeme. Jsme tady a teď. Milování se tak stává zároveň i meditací.

2. Hlubší uvolnění a vnímání vlastního těla

Začlenění jógy do každodenního života přináší větší citlivost a vnímavost k vlastnímu tělu. Pravidelným cvičením se z těla uvolní všechna ta zatuhnutá i stažená místa a energie v těle může opět volně a svobodně proudit. Tělo je uvolněné, lehké a citlivější i vnímavější k dotykům. Díky tomu jsme schopni si mnohem více užívat fyzický kontakt s partnerem, milostná předehra tak může nabýt úplně jiné úrovně a vyvrcholení se zintenzivní.

3. Pružnost a síla

Díky józe můžeme lépe porozumět možnostem vlastního těla, získáváme pružnost, ohebnost a sílu. Tělo je pak schopno náročnějších poloh, které dokáží přivodit hlubší prožitek a nebudeme se muset bát vyzkoušet i jiné polohy než ty klasické. Jóga tak může rozšířit škálu našich sexuálních pozic, protože se budeme cítit pohodlně a uvolněně i v těch „krkolomnějších“ polohách. Zároveň nás ale jóga učí nesoustředit se na výkon, ale na prožitek.

4. Pánevní dno

Jóga pomáhá posílit a zpevnit svaly pánevního dna, což jistě ocení hlavně ženy po porodu, jejichž touha a chuť se s mateřstvím kamsi vytratila. Příčina může být právě v pokleslém pánevním dnu. Správná funkce pánevního dna vede k intenzivnějšímu a hlubšímu prožívání orgasmu.

5. Prohloubení dechu

Dechová cvičení a pránajáma přinášejí do těla více kyslíku a rozvádějí energii po celém těle. Obzvláště pro ženy může být velmi prospěšné naučit se dýchat až hluboko do pánve, protože dechem do této oblasti přivádíme energii a život. Dech a sexuální vzrušení spolu velmi úzce souvisí, dalo by se říci, že jedno ovlivňuje druhé.

6. Prokrvení orgánů

Cvičení jógy také přispívá k prokrvování orgánů – i těch pohlavních. Mimo toho se také podílí na správné funkci vnitřních orgánů, které mají vliv na hormonální činnost a mohou tak pomoci zvýšit sexuální apetit.

7. Atraktivnější vzhled

Praktikování jógy působí blahodárně na celý organismus, ale také zpevňuje, tvaruje a zeštíhluje tělo. To přispívá k atraktivnějšímu vzhledu a také k většímu sebevědomí, což se může projevit i v intimní oblasti. Když jsme uvolnění, spokojeni sami sebou i se svým fyzickým tělem, nebojíme se být přirození a spontánní a říct si o to, co se nám líbí. Zdravé a vitální tělo je přirozeně sexuálně aktivnější.

 Cílem praktikování jógy však není dosažení lepších sexuálních výkonů, ale nastolení rovnováhy a harmonie v těle. Zlepšení sexuálních zážitků je pak příjemným vedlejším účinkem.

Jak znovu zažehnout vnitřní oheň?

Oblast podbřišku je centrem, kde sídlí naše vášeň, vitalita, kreativita i smyslnost. Je nazývána sakrální čakrou, v sanskrtu pak svádhišthána a je k ní přiřazena oranžová barva. Je ale také místem, kde máme nejvíce bloků a traumat. Není-li tato oblast v harmonii, můžeme pociťovat nedostatek vitality, nadšení, zápalu, může nás ale také ovládat častá žárlivost či chtíč nebo nám naopak chuť na sex úplně chybí. Některé jógové pozice tuto oblast harmonizují a pomáhají uvést pánevní dno do rovnováhy (například jógový dřep).

červený leknín

Zpevnit nebo uvolnit? Pánevní dno by mělo fungovat na principu trampolíny. Často se stává, že pánevní dno není příliš povolené, ale naopak vlivem stresu a sedavého způsobu života příliš stažené a ztuhlé. Oblast pánve tak není dostatečně prokrvována a orgány v ní nemusejí správně fungovat. Problematika pánevního dna se nedá shrnout jen v pár řádcích, proto se pánevnímu dnu a pozicím pro harmonizaci oblasti podbřišku budu věnovat v příštím článku.

A jaký je ten druhý, duchovní pohled?

Pohled ze spirituální úrovně

Východní kultury vnímají lidskou sexualitu jako posvátnou. Kdy nejde jen o spojení dvou bytostí, ale o spojení s celým vesmírem, Bohem. Zde je ovládnutá sexualita chápána jako cesta k osvícení.

Sexuální energie je vnímána jako mocná síla, která dokáže tvořit a stvořit nový život. Je to sama životní síla, která nás stvořila a může nám také sloužit jako prostředek k obnovení mladistvého vzhledu a věčného mládí.

Záhadná kundalini energie

Kundalini je sanskrtský termín, který by se dal přeložit jako „spirálová síla“ nebo někdy je také známá pod pojmem „hadí síla“. Proto bývá kundalini energie znázorňována jako dva hadi svinutí kolem páteře směrem vzhůru. Tito dva navzájem propletení hadi nápadně připomínají naši DNA.

Starodávné jógové texty vysvětlují kundalini energii jako hada stočeného na konci páteře, který je ve spícím stavu. Je-li člověk připraven a had je dechem, jógou či jiným způsobem probuzen, stoupá po páteři vzhůru jako dva nervové proudy, které se vzájemně propojují.

Ida – levý proud symbolizuje naši ženskou stránku spojenou s měsícem. Pingala – pravý proud reprezentuje mužskou stránku a je spojen se sluncem. Centrální kanál uprostřed je nazýván Šušumna.

Stoupání této silné tvořivé energie po páteři směrem vzhůru může být postupné nebo k němu může dojít najednou. Když dosáhne ze spodního konce páteře až do mozku, ženská a mužská část splyne v jednu a člověk dosáhne vyššího stavu vědomí – osvícení. Duše se stává svobodnou, člověku se odkryje jeho plný potenciál a dostane přístup k neomezenému zdroji energie. Stane se božskou bytostí – tvůrcem.

Ovládání životní energie

Existuje několik nauk či směrů, kde každý vnímá ovládání a usměrňování sexuální energie trochu odlišným způsobem. Jedním z nich může být tantra. Ale i ta je dnes vykládána několika různými způsoby. Její kořeny údajně sahají až do období před 5 tisíci lety v Indii, postupem času však byla ovlivňována různými náboženstvími a duchovními směry.

Leckdo by si mohl při slově tantra představit různé sexuální orgie či zvrhlé praktiky. Tantra však, tak, jak jsem ji pochopila já, není jen cvičení nebo technika, ale způsob života, který vnímá člověka jako sexuální bytost, učí lásku a úctu k tělu i k vlastní sexualitě. Vybízí žít svůj život v pravdě, být upřímný sám k sobě i ke svému okolí. Sex zde představuje nejintimnější spojení mužského a ženského prvku, spojení dvou duší prostřednictvím fyzických těl.

Duchovní mistr Osho, který na toto téma napsal knihu, říká:

„Tantra je transformace sexu v lásku cestou bdělé pozornosti“

Tantrický způsob života je naprostý soulad s vlastním tělem, dovoluje si být svobodný a užívat si všeho, co nám život nabízí v harmonickém souladu se sebou i s se svým okolím. Tantra neuznává sexualitu jako nečistou či zvrhlou, ale naopak, dívá se na sexualitu jako na posvátnou.

Tyto názory však ještě v nedávné době byly pod vlivem náboženství kritizovány, tělo a tělesné prožitky se považovali za něco nepřijatelného či dokonce hříšného. Dnes se ale ubíráme spíše k opačnému extrému. V dnešní na výkon orientované společnosti, pod vlivem médií a porno průmyslu vnímáme sexuální akt spíše jen jako prostředek k uvolnění napětí než k načerpání životní energie. Sex už dávno není tabu a zaručené tipy „jak na to“ se na nás hrnou ze všech stran. Stejně tak vzniká i mnoho různých salónů, kurzů i seminářů, které slibují různé extatické zážitky za zrovna ne úplně malé peníze.

Pohledů, názorů i směrů v oblasti sexuality může být opravdu hodně a záleží na každém z nás, co si vybereme, jak chceme sexualitu prožívat a jak na ni nahlížet.

Ať už se díváme na sexualitu z pohledu fyzického nebo duchovního, sexualita k člověku zkrátka neodmyslitelně patří. Tvoří přirozenou součást našeho partnerského vztahu, ale i nás samotných. Harmonické přijetí vlastní sexuality vede k radostnějšímu a uvolněnějšímu životu, probouzí v nás vášeň, smyslnost i kreativitu. Spokojenost a naplnění v této oblasti nám přináší větší chuť do života, svobodu a vitalitu.

A jak je to vaší ložnici? Zlepšila vaše jógová praxe váš sexuální život? Odložte stud stanou a napište nám to do komentáře.

63 Shares
>
63 Shares
Share63