Jógová laboratoř – Vyvracení dogmat

Často jsou nejen cvičenci jógy, ale i lektoři samotní zmateni nad otázkou, co je správně. To, co lidé slyší na jedné lekci, se vyvrací na lekci u jiného lektora dne následujícího. To, co nás, lektory jógy, učí naši učitelé v učitelském kurzu jak v Indii, tak ve zbytku světa, se liší od načtených informací z knih či dokonce  od vlastní zkušenosti. Proto se všichni ptáme: Co je správně?

Kam s rukou a kam s nohou?

Jedna větev určitého stylu jógy říká, že do pozice kleští, neboli pasčimotanásany, se vstupuje skrze protaženou páteř směrem vzhůru a následně směrem dopředu, přičemž břišní stěna směřuje ke stehnům, hrudní kost ke kolenů a čelo k holením kostem.

Biharská škola jógy svámího Satjánandy, která vznikla v roce 1964 v indickém Biharu, vydala mnoho knih na různorodá témata točící se kolem jógy. Jedna z nejznámějších knih Asana Pranayama Mudra Bandha je jakousi biblí mnoha lektorů hatha jógy, z které vycházejí další styly jógy. Zde se uvádí, že vstup do pozice kleští je ze sedu vzpřímeného, dandásany, s protaženýma nohama a rovnou pátěří.

autor: Šárka Konečná
autor: Šárka Konečná

Pokyn v knize zní jasně: Uvolni celé tělo a pomalu se předkláněj z oblastí kyčlí, posouvej ruce po dolních končetinách směrem k chodilům, uchop palce či paty či jakékoliv pohodlně uchopitelné místo a sertvej uvolněně  v pozici několik dechů.

Na lekci jin jógy vás lektor pouze uvede do názvu pozice s doprovodným slovem: Předkloňte se a uvolněte všechno napětí. Nechte působit gravitaci. Nikam nesměřujte a nechte tělo, aby se nasměrovalo samo.Tvrzení v skutku opačného charakteru.

Další lektor vás může nabádat kam upřít během zaujímání pozice zrak, kam zapustit sedací kosti, kudy stočit vnitřní strany stehen, kam umístit středy pat či dokonce pohrozit: Hlavně se prodloužením nevytahujte z pátěře, ale naopak jí nechte celou zakulatit. Z těchto informací jde opravdu hlava kolem. Tak co je tedy, k sakru, správně?

Co lektor, to jóga. Co cvičenec, to jogín.

Všechno a nic. Neplatí stejná pravidla pro všechny jógující a neplatí stejná pravidla pro všechny lekce. Někdy může být záměrem lektora opravdu pátěř prodloužit cestou vzhůru, ale někdy naopak nechat protaženou spodní část páteře směrem dolů, a tak uvolnit spodní krajinu zad, která je mnohdy sedavým způsobem života nemilosrdně zatížena, kdy obratle sesedají jako kostky lega těsně na sebe a celá tato oblast se stává kratší z důvodu komprese.

Pokud by se člověk chtěl vytáhnout za konce prstů z celé páteře, jak bylo pokynem prvním, často se přetne vejpůl v místě pasu, přitáhne ramena vzhůru a k uším a stůj co stůj se natáhne kupředu, přičemž se prohne a zalomí v bederní krajině.

Naopak postupné zakulacení věnuje páteři v konečném důsledku více prostoru mezi obratli, který je tolik potřebný po dlouhém dni v sedu za deskou stolu.

autor: Šárka Konečná
autor: Šárka Konečná

Jin jóga pracuje na hlubší struktuře, než jsou svaly. Uvolňuje pojivové tkáně. Abychom se k nim dostali, je zapotřebí odprostit se od programu přitáhnou, ale nastavit program uvolnit. Tedy zbavit se urputné aktivity a příjmout věci tak, jak jsou.

Pro někoho tak, pro jiného onak.

Návod

Nelze vytořit jeden návod a ten aplikovat. Proto se pojďme každou druhou středu v měsíci společně podívat na některý z přístupů a pojmout jej jako jógovou laboratoř – zkoušet, zkoušet a zkoušet. Jedině tak můžeme svou praxi prohlubovat a nacházet to, co vyhovuje nám.

Zbavme se dogmatu

Možná zjistíme, že je to jeden den tak a druhý onak. Možná zjistíme, že to není pouze černé, nebo bílé. Možná zjistíme, že vše je správně. Jde pouze o náš záměr, kerý bychom měli mít na zřeteli s otázkou nikoliv jak to má být, ale proč to děláme? Odpověď příjde skrze reakci těla mnohdy sama. Inspirací nám může být zajímavý workshop či jógová dílna s oblíbeným lektorem či s lektorem novým. Nebraňme se ničemu.

0 Shares
>
0 Shares
Share