Jógová laboratoř – Nenásilí ve jménu hamstringů


Pojďme společně pokračovat zkoumáním a nalézáním dalších přístupů k praxi samotné. Dnes se zaměříme na brzdu, jenž nám znemožňuje postup kupředu, tedy mnohdy dolů. Brzda hamstringová.

Slovo, jenž je občas špatně vyslovitelné, obsahuje tři svaly spadající pod onen jeden název a tvořící jednu svalovou skupinu. Jsou jimi dvouhlavý sval stehenní, sval pološlašitý a sval poloblanitý. Pokud nás tento popisek neudělal o moc moudřejšími, pojďme si hamstringy popsat jako zadní stranu stehen a tím si ulehčit od složitých názvů.

Hamstringy jako žvýkačy by si přálo nemálo jogínů

Dnešním způsobem sedavého života a jednostranným pohybem nejsou hamstringy dostatečně protahovány a zapojovoány do běžného dění, jak tomu bylo u našich předků, jenž si nevozili líné hýždě a ochablé svaly v automobilu. Oním jednostranným ať už pohybem či dennodenním sedem za deskou stolu se zmíněná svalová skupina postupně zkracuje a dochází k ztuhnutí struktury svalů.

A pak dojdeme, či dojedeme na jógu a tím, kdo nám zmemožňuje pohyb, není ani tak lenost, stydlivost či bojovná mysl, ale právě ona brzda hamstringová neumožňující nám pohyb do finální podoby ásany a tak se ásanou, která by měla být dle své definice stabilní a příjemná, stává úplně něco jiného, než známe z obrázků a nad pohledem sami nad sebou zoufalí z lekce odcházíme.

První pravidlo zní – vše je dobře a vaší ásanou nemusí být předklon až ke kolenům. Druhé pravidlo je známé nenásilí, ahimsa, na jejímž základě stojí nejen učení jógy, ale i osvobození Indie od anglických kolonizátorů v čele s hlavním  propagátorem nenásilí Mahátmou Gándhím.

Kde je najít a co jejich úkolem?

Hamstringy nejsou tajným seskupením svalů, jenž může pocítit pouze zkušenář. Naopak. Stačí se předklonit a nejspíše onu dráhu tahu ucítíme.

Úkol hamstringů spočívá v ohýbání kolena, jsou spojeny přímo s velkým hýžďovým svalem a cestou řetězce i s čtyřhlavým svalem bederním, jak už jsme zmínili výše. Proto má zkrácení vliv i na prohnutí páteře, často tedy přetížení bederní krajiny vyúsťující do bolesti zad. 

Pozice, kde nás často překvapí

Lekce jsou vedeny tak, aby došlo ke všem potřebným pohybům a vložení všech skupin ásan. Tedy pokud není lekce terapeuticky či tématově věnována určité oblasti. A tak na klasické lekci provedeme krásný záklon, do kterého zapojení hamstringů není až tak valné a v předkolnu trpíme. V předklonu, kterého se účastní ona zadní linie naše těla přes oblast beder, velký sval hýžďový po zadní stranu stehen.

Rada?

A co nám z okénka ásan může pomoci k uvolnění ztuhlé strukůry svalů?

Pádahastásana

Prostý předklon, vyvěšení se na minimálně deset dechů, nám může být velkým pomocníkem nejen před lekcí, ale každé ztuhlé ráno. Spojením dlaní s lokty či zachycení se za předloktí může tah prohloubit. Pokud tah shledáme jako přílišný, nikoliv příjemný, povolme ještě o kus kolena a pokrčme je.

autor: Šárka Konečná
autor: Šárka Konečná

Protažení z pozice Márdžári ásana

Pozice kočky na všech čtyřech vychází z kontroly uložených dlaní, tedy zápěstí pod rameny, prsty paprskovitě roztažené jako hvězdice do stran a celá dlaň opřena o podložku. Od dlaní se odtačujeme směrem vzhůru, loketní jamky jemně stočené a usmívající se na sebe a ramena roztažená doširoka a směrem vzad k lopatkám. Kolena uložená pod kyčlemi a prsty nohou překlopené a opírající se o podložku. Protáhněme jednu nohu vzad a opřeme jí o prsty. Noha je zpevněná a s každým výdechem se snažíme přizvat patu směrem k podložce. Deset dechů na každou stranu. Pokud by nás bolelo opírající se koleno, vložme si pod něj deku.

IMG_3634_Fotor_Fotor
autor: Šárka Konečná

Adho Mukha Švanásana

Pozice psa halvou dolů. Z pozice kočky se odtlačme od dlaní a pomalu přizvedněme kolena směrem vzhůru. V pozici psa hlavou dolů párkrát přejeďme v rytmu pata – špička s pozorností v oné zadní linii těla. Po zastavení nechme pravé koleno pokrčené a uvolněme těžký pravý bok směrem k podložce. Využije sílu gravitace. Od dlaní se odtlačujeme směrem vzhůru za levou sedací kost. Prodýchneme pět – deset dechů a vyměňme strany. Pokud se mezi provedením na obě strany cítíme unaveni, odpočiňme si v pozici dítěte, balásany.

autor: Šárka Konečná
autor: Šárka Konečná

Džánu širšásana

Poloviční předklon provedený dvěma způsoby. Jeden je známý a to, kdy ze sedu s nataženýma nohama pokrčíme pravou nohu v koleni a přizveme pravé chodidlo a k vnitřní straně levého stehna. Na levé noze držíme flex. S nádechem se protáhneme za konce prstů na rukou směrem vzhůru a s výdechem směrem dopředu k natažené levé noze. Uchopíme se kdekoliv či necháme dlaně na podložce, jen zkusme udržet stejně dlouhé strany trupu. Setrváme deset dechů a poté vyměníme strany. Pokud cítíme v pozici tah zakulacených zad a cítíme se v pozici vratcí, pokrčme levou novu v koleni a přizvěme břicho směrem ke stehnu. Pokud ani tato varianta pozice neumožní pohodlný a pokud možno příjemný předkon, podložme si hýždě dekou, kdy dojde k lepšímu překlopení pánve.

autor: Šárka Konečná
autor: Šárka Konečná

Druhý pokus je ze stejné výchozí pozice. Levá noha natažená, chodidlo ve flexi. Pravou nohu uložíme přes levou a pravou patu přizveme v levému boku tak, abych docílili polohy kolena nad kolenem. S výdechem jdeme pomalu do předklonu. Do míst, kam nás to ,,pustí” a v pozici opět setrváme pět až deset dechů a svůj pobyt prodlužujeme.

autor: Šárka Konečná
autor: Šárka Konečná

Šťasné dítě tak napůl

Pozice vycházející z lehu na zádech. Přizvěme pravé koleno k hrudníku a pokrčme jej tak, aby pravé flexované chodilo mířilo ke stropu, pravé koleno k podlaze a nad em v ose usedl kotník. Uchopme chodilo z vnitřní strany pravou rukou. Levou dlaň uložme na stehno levé nohy a kontrolujme pohyb levého vnitřního stehna směrem k podložce tak, aby nedošlo k odlepení nohy od podlahy. Slouží nám jako kotva. Pokud by se dostala oblast krčních obratlů do přílišného zalomení, což je u zkrácených řetězců svalů běžné, vložme pod hlavu deku. Setrvejme na pět dechů a poté můžeme zkusit uchopit palec pravé nohy, či se pomocí jógové pomůcky, pásku, uchopit za chodilo a pomalu nohu natahovat za patou směrem vhůru či do strany. Setrvejme dalších pět dechů za stálé kontroly ukotvení nohy opačné. Opakujme na stranu druhou.

autor: Šárka Konečná
autor: Šárka Konečná

Na závěr si připomeňme citát Mahátma Gándího:

Jsem proti násilí, protože i když se zdá, že je pro dobrou věc, ta dobrá věc je pouze přechodná, ale zlo, které zplodí, je trvalé.

A tak neumírněná praxe s tlačením se někam, kam ještě nemusím a mnohdy nemůžu, může mít trvalé následky ve formě přetažených či natržených svalů. 

24 Shares
>
24 Shares
Share24